KARADENİZ EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ EREĞLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Güncelleme Tarihi: 26/10/2017

01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayili Makam Onayi ile yürürlüge konulan

SAGLIKTA PERFORMANS ve KALITE YÖNERGESI

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amaci, saglik hizmetlerinin iyilestirilmesi, kaliteli ve verimli saglik hizmet sunumunun saglanmasi için saglik kurum ve kuruluslarinin kurumsal performansinin ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karsilastirilabilir performans, kalite ve diger kriterler ile hizmet sunum sartlarinin belirlenmesi, halkin görüslerinin bu sürece yansitilmasi suretiyle kurumsal performans katsayisinin tespitine ve hizmet sunumu açisindan belgelendirilmesine iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Saglik Bakanligina bagli olmak üzere birinci basamak saglik kuruluslari ile ikinci ve üçüncü basamak saglik kurumlarini (Entegre Ilçe hastaneleri Hariç) ve diger saglik hizmeti sunan kurumlari kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 181 Sayili Saglik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayili Resmi Gazetede yayimlanan Saglik Bakanligina Bagli Saglik Kurum ve Kuruluslarinda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapilmasina Dair Yönetmeligin 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (öö) bendine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlik: Saglik Bakanligini,

b) Daire Baskanligi: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Performans Yönetimi ve Kalite Gelistirme Daire Baskanligini,

c) Müdürlük: Il Saglik Müdürlüklerini,

ç) Koordinatörlük: Il Performans ve Kalite Koordinatörlüklerini,

d) Yönetmelik: 12/05/2006 tarih ve 26166 sayili “Saglik Bakanligina Bagli Saglik Kurum ve Kuruluslarinda Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapilmasina Dair Yönetmelik”i,

e) Dönem: birinci ve ikinci dönemlerin her birini,

f) 1. dönem: Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayis ve Haziran aylarini,

g) 2. dönem: Temmuz, Agustos, Eylül, Ekim, Kasim ve Aralik aylarini,

g) Kurumsal performans katsayisi: Bu Yönerge usul ve esaslarina göre hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluslarda dagitilabilecek döner sermaye tutarinin belirlenmesinde kullanilacak olan (0) ile (1) arasinda degisen katsayiyi,

h) Finansal Degerlendirme Katsayisi: Kurumlarin aylik gelir-borç dengesinin hesaplanmasi suretiyle aylik kurumsal performans katsayisinin hesaplanmasinda kullanilan göstergeyi,

i) Aylik Kurumsal Performans Katsayisi: Finansal Degerlendirme Katsayisi dikkate alinarak her bir ay için ayri olarak hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurumlarda dagitilabilecek döner sermaye tutarinin belirlenmesinde kullanilacak olan katsayiyi,

i) Kurum: Bakanliga bagli ikinci ve üçüncü basamak saglik kurumlarini (Entegre Ilçe hastaneleri Hariç),

j) Kurulus: Il saglik müdürlügü bünyesindeki saglik grup baskanliklari, saglik merkezleri, saglik ocaklari, saglik evleri, toplum sagligi merkezleri, 112 acil saglik

istasyonlari, halk sagligi laboratuarlari, ana-çocuk sagligi ve aile planlamasi merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak saglik hizmeti sunan kuruluslari,

k) Degerlendirici: Yönerge kapsaminda kurum ve kuruluslari hizmet kalite standartlari çerçevesinde degerlendirmek ve Yönergede belirtilen diger is ve islemler için Baskanlikça görevlendirilen personeli,

l) Hizmet Kalite Belgesi: Bakanlikça belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanliga bagli saglik kurum ve kuruluslari ve diger kamu, üniversite ve özel saglik kurumlarina verilecek belgeyi,

m) HKS: Hizmet Kalite Standartlarini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Il Performans ve Kalite Koordinatörlügü, Kalite Yönetim Birimi

Il Performans ve Kalite Koordinatörlügü

Madde 5-

(1) Il genelindeki kurum ve kuruluslarda performans yönetimi ve kalite gelistirme uygulamalarini koordine etmek, izlemek ve degerlendirmek amaciyla müdürlük bünyesinde koordinatörlük kurulur.

(2) Koordinatörlügün görevlerini yürütebilmesi için müdürlükçe uygun fiziki mekân, araç-gereç ve teknik donanim ve yeterli sayida personel saglanir.

(3) Saglik müdürünce saglik müdür yardimcilarindan birisi Valiligin teklifi Bakanligin onayi ile il performans ve kalite koordinatörü olarak görevlendirilir.

(4) Il performans ve kalite koordinatörü baskanliginda ildeki kalite yönetim direktörleri üç ayda bir kez toplanti yapar. Bu toplantida öz degerlendirme sonuçlari, HKS’ye yönelik iyi uygulamalari, HKS çerçevesinde yapilacak egitimleri ve direktörlerin görüs ve önerileri paylasilir. Yapilan bu toplanti tutanaklari elektronik ortamda Bakanliga bildirilir.

Il Performans ve Kalite Koordinatörlügünün Görevleri

Madde 6- (1) Il Performans ve Kalite Koordinatörlügünün Görevleri sunlardir:

a) Ildeki kurum ve kuruluslarin performansa dayali ek ödeme uygulamalarini takip etmek ve gerektiginde istatistikleri Bakanliga ulastirmak,

b) Ilde memnuniyet anket çalismalarini koordine etmek, gerektiginde anketleri yapmak veya yaptirmak,

c) Ildeki kurum ve kuruluslari HKS çerçevesinde yilda 2 kez degerlendirmek,

ç) Kurum ve kuruluslarin HKS kapsaminda yapilan kalite uygulamalarinin izlenmesi, degerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

d) Ildeki kurum ve kuruluslarda HKS uygulamalari ile hasta ve çalisan güvenligi uygulamalarinin desteklenmesi ve gelistirilmesi için çalismalar yapmak, bu konudaki uygulamalarin yayginlasmasini saglamak,

e) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katilmak, güncel ve mesleki yayinlari izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

f) Koordinatörlük bünyesinde arsiv olusturmak,

g) Baskanlikça görevlendirilecek Degerlendiricilere gerekli destegi saglamak ve yapilacak çalismalara katilmak,

g) Ildeki kurum ve kuruluslarin degerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.

Kalite Yönetim Birimi

Madde 7-

(1) HKS uygulamalarini yürütmek üzere kurumlarda “kalite yönetim birimi” kurulur.

(2) Kurumlarda üst yönetimin belirledigi bir çalisan, Valiligin teklifi Bakanligin onayi ile Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir.

(3) Kalite Yönetim Direktörü kalite yönetim biriminin sorumlusudur.

(4) Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenligi Komitesi, Çalisan Güvenligi Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenligi Komitesi ve Egitim Komitesinin dogal üyesidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Katsayilari

Hizmet Kalite Katsayisi

Madde 8-

(Degisik:31/01/2012-4565, 1. Md.) (1) Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan kurumlari ilgili dönem sonuna kadar HKS çerçevesinde degerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasinda degisen hizmet kalite katsayisini tespit eder.

Hizmet kalite katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir:

Hizmet Kalite Katsayisi: Degerlendirme sonucu elde edilen Toplam Puan/(HKS Toplam Puani-Degerlendirme Disi Puan Toplami)

(2) Agiz ve dis sagligi merkezleri ADSM Hizmet Kalite Standartlari çerçevesinde degerlendirilir.

(3) Bakanlikça; HKS açisindan degerlendirilecek bölümlerin ilan edilmesi halinde sadece ilan edilen bölümlerde degerlendirme yapilir.

Hizmet Kalite Katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir.

Hizmet Kalite Katsayisi = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / Belirlenen Bölüm ve Standartlarin Toplam Puani- Belirlenen Bölüm ve Standartlarin Degerlendirme Disi Toplam Puani)

(4) Koordinatörlükçe tespit edilen hizmet kalite katsayisi resmi bir yazi ile bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar kurumlara teblig edilir. Koordinatörlükçe kurumlarda degerlendirme yapilamadigi durumlarda (koordinatör gerekçesini tutanakla tespit eder ve il saglik müdürünün onayina sunar) kurumun kurumsal performans katsayisi hesabinda hizmet kalite katsayisi kullanilmaz.

(5) Hizmet kalite katsayisinin tespitine esas degerlendirmenin Baskanlikça yapilmasi veya yaptirilmasi esastir. Baskanlik, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayinin 25 inci gününün sonuna kadar, hizmet kalite katsayisinin tespitine esas degerlendirme yapabilir.

(6) Bir sonraki dönemin ilk ayinin 25 inci gününün sonuna kadar Baskanlikça katsayi tespit edilmesi halinde Baskanlik tarafindan belirlenen katsayi geçerlidir. Bu sekilde belirlenen katsayi degerlendiriciler, koordinatör ve bashekim tarafindan tutanak altina alinir. Bu katsayi, koordinatörlükçe resmi bir yazi ile bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar kurumlara teblig edilir.

(7) HKS degerlendirmesi Baskanlikça belirlenecek olan çalisma usul ve esaslari ile rehberler çerçevesinde yapilir.

(8) (MÜLGA: 31/01/2012-4565, 1. Md.)

Memnuniyet Katsayisi

Madde 9-

(1) Kurumlar, her dönem memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde standart anket setlerini kullanarak anketleri uygular. Uygulanan anketler sonucu (0) ile (1) arasinda degisen memnuniyet katsayisi belirlenir.

(2) Memnuniyet anketleri ilgili dönem içinde uygulanarak en geç dönemin son haftasi içinde sonuçlandirilir.

(3) Agiz ve dis sagligi merkezlerinde agiz ve dis sagligi merkezleri için olusturulan ayaktan hasta anket seti uygulanir.

(4) Memnuniyet katsayisi memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde hesaplanir.

(5) Ayni dönem içerisinde Baskanlik veya Koordinatörlükçe anket yapilmasi veya yaptirilmasi halinde öncelikle Baskanlikça tespit edilen katsayi; Baskanlikça anket yaptirilmamasi halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayi geçerlidir.

Veri Izleme Katsayisi

Madde 10- (1) Veri izleme indikatörleri seti içinde yer alan her bir indikatörün belirlenen esaslar çerçevesinde katsayisinin hesaplanmasi suretiyle veri izleme katsayisi hesaplanir ve Baskanlikça ilan edilir.

a) Baskanlik, kurumlarin veri izleme katsayilarini en geç bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar ilan eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurulus Katsayilari

112 Hizmet Kalite Katsayisi

Madde 11-

(1) Koordinatörlük her dönem ildeki Il Ambulans Servisi Bashekimligini ilgili dönem sonuna kadar 112 Hizmet Kalite Standartlari çerçevesinde degerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasinda degisen 112 Hizmet Kalite katsayisini tespit eder.

112 Hizmet Kalite katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir:

Degerlendirme yapilacak istasyonlarin seçiminde;

a) A ve B tipi istasyonlar degerlendirilir.

b) Istasyon sayisi 10 ve altinda olan illerdeki bütün istasyonlar degerlendirilir,

c) Istasyon sayisi 11 ve üzerinde olan illerde en az 10 istasyon degerlendirilir,

ç) Ayni istasyonlar, ardisik iki dönemde degerlendirilmeye tabi tutulmaz. Ancak, degerlendirilecek baska istasyon bulunmadigi hallerde bu istasyonlar yeniden degerlendirilir.

d) Degerlendirme disi birakilacak standartlar gerekçesi belirtilerek tutanak altina alinir.

e) 112 Hizmet Kalite Katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir;

Istasyon Puani = Istasyon Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Istasyon Hizmetleri Bölümünün Toplam Puani-Degerlendirme Disi Puan Toplami)

Istasyon Ortalama Puani = Her Bir Istasyon Için Elde Edilen Istasyon Puanlarinin Toplami / Istasyon Sayisi

Yönetim Hizmetleri Puani = Yönetim Hizmetleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Yönetim Hizmetleri Bölümünün Toplam Puani -Degerlendirme Disi Puan Toplami)

Kalite Indikatör Puani = Kalite Indikatörleri Bölümünden Elde Edilen Toplam Puan / (Kalite Indikatörleri Bölümünün Toplam Puani -Degerlendirme Disi Puan Toplami)

112 Hizmet Kalite Katsayisi = (Istasyon Ortalama Puani + Yönetim Hizmetleri Puani + Kalite Indikatör Puani) / 3

(2) 112 Hizmet Kalite katsayisinin tespitine esas degerlendirmenin Baskanlikça yapilmasi veya yaptirilmasi esastir. Baskanlik, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayinin 25 inci günü sonuna kadar, 112 Hizmet Kalite katsayisinin tespitine esas degerlendirme yapabilir.

(3) Bir sonraki dönemin ilk ayinin 25 inci gününün sonuna kadar Baskanlikça katsayi tespit edilmesi halinde Baskanlik tarafindan belirlenen katsayi geçerlidir. Bu sekilde belirlenen katsayi degerlendiriciler, koordinatör ve bashekim tarafindan tutanak altina alinir.

(4) Tespit edilen katsayi koordinatörlükçe tutanak altina alinarak kurumsal performans katsayisi hesaplanmasinda esas alinir.

(5) 112 Hizmet Kalite Standartlari degerlendirilmesi Baskanlikça yayinlanacak rehber çerçevesinde yapilir.

(6) Baskanlik, degerlendirme dönemleri disinda da resen 112 hizmet kalite katsayisinin tespitine esas degerlendirme yapabilir. Baskanlikça, degerlendirme dönemleri disinda resen degerlendirme yapilmasi halinde; degerlendirme neticesinde tespit edilen 112 hizmet kalite katsayisi esas alinmak suretiyle ilgili dönemin geriye kalan aylari için kurumsal performans katsayisi yeniden hesaplanir. Bulunan kurumsal performans katsayisi ilgili dönemin geriye kalan aylarinda Yönetmelik uyarinca dagitilabilecek ek ödeme tutarinin belirlenmesinde kullanilir.

BESINCI BÖLÜM

Kurumsal Performans Katsayisi ve Diger Hükümler

Kurumsal Performans Katsayisi

Madde 12-

(1) Kurumsal performans katsayisi kurum ve kuruluslarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar kesinlestirilir.

(2) Aylik Kurumsal Performans Katsayisi kurumlarin Yönetmelik uyarinca dagitilabilecek ek ödeme tutarinin belirlenmesinde kullanilir.

(3) Kurumsal performans katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir:

(Degisik: 31/01/2012-4565, 2. Md.) a) Kurumlarda;

Kurumsal performans katsayisi = [(Hizmet Kalite Katsayisi x 0,35) + (Memnuniyet Katsayisi x 0,25) + (Veri Izleme Katsayisi x 0,10) ] + 0,30

(Degisik: 31/01/2012-4565, 2. Md.) b) Kuruluslarda;

Kurumsal performans katsayisi = [ (112 Hizmet Kalite Katsayisi x 0,60) ] + 0,40

(4) Saglik hizmeti sunumuna yeni baslayan kurumlar ile kuruluslarda, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayisi (1) olarak kabul edilir.

a) Dönem içinde kurum tarafindan verilen saglik hizmetlerinin bir baska hizmet binasinda veya yerleskede verilmeye baslanmasi durumunda ilgili kurumlarda bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayisi (1) olarak kabul edilir.

b) Entegre ilçe hastanesi iken statüsü degisen kurumlarin içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayisi (1) olarak kabul edilir.

(Degisik: 31/01/2012-4565, 2. Md.) c) Yangin, sel, deprem gibi dogal afetlere maruz kalan kurumlarda kurumsal performans katsayisi, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem (1) olarak kabul edilir.

d) “Saglik Bakanligina Bagli Saglik Tesisleri Ve Üniversitelere Ait Ilgili Birimlerin Birlikte Kullanimi Ve Isbirligi Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik” kapsaminda birlikte saglik hizmeti sunulan kurumlarda, birlikte kullanimin basladigi tarihten itibaren içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için kurumsal performans katsayisi (1) kabul edilir.

(5) Kurumlarda bu maddenin üçüncü fikrasi uyarinca her bir dönem için hesaplanan “kurumsal performans katsayisi” belirlendikten sonra hesaplanan katsayidan, her bir ay için Yönergeye ekli Ek (6) “Finansal Degerlendirme Göstergesi” dogrultusunda tespit edilen “Finansal Degerlendirme Katsayisi” çikarilmak suretiyle her ay için ayri bir “Aylik Kurumsal Performans Katsayisi” hesaplanir. Aylik kurumsal performans katsayisi, kurumlarin Yönetmelik uyarinca dagitilabilecek ek ödeme tutarinin belirlenmesinde kullanilir. Aylik Kurumsal Performans Katsayisi asagidaki sekilde hesaplanir:

Aylik Kurumsal performans katsayisi = Kurumsal Performans Katsayisi – Finansal Degerlendirme Katsayisi

(Ek: 03/09/2012-926 m.1 Yürürlük Tarihi 25/07/2012) Ancak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Baskan Yardimciligi Finansal Degerlendirme Katsayisini finansal yönetim, hizmet genislemesi vb. sebeplerden dolayi yukarida belirtilen hesaplamanin disinda Kamu Hastane Birligi veya kurum bazinda resen belirleyerek yayinlayabilir.

Kayitlarin Tutulmasi

Madde 13- (1)

a) Bu Yönerge ile ilgili yapilan islemler, kararlar, tutanaklar ve raporlar kurum veya kurulus amiri tarafindan onaylanarak kayit altina alinir.

b) Kurumlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar bashekim, bashekim yardimcisi, hastane müdürü, bashemsire ve kalite yönetim direktörü tarafindan Yönerge esaslarina göre hesaplanan kurumsal performans katsayisi tutanakla tespit edilir. Bu

sekilde kurumsal performans katsayisi kesinlik kazanir. Tutanagin bir örnegi il performans ve kalite koordinatörlügüne gönderilir.

c) Kuruluslarda bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar saglik müdürü, il performans ve kalite koordinatörü, iki sube müdürü ve bir koordinatörlük personeli tarafindan bu Yönerge esaslarina göre hesaplanan kurumsal performans katsayisi tutanakla tespit edilir. Bu sekilde kurumsal performans katsayisi kesinlik kazanir.

ç) Müdürlükler tarafindan, Kurumsal Performans Katsayisina esas veriler bir sonraki dönemin ilk ayinin en geç son haftasina kadar Kurumsal Kalite Sistemine kaydedilir.

d) Degerlendirmelerde, gerekçeleri belirtilmek kaydiyla HKS’de yer alan bölüm ve/veya standartlar degerlendirme disi birakilabilir.

(2) Finansal Degerlendirme Katsayisinin hesaplanmasina esas teskil edecek borç verileri takip eden ayin ilk is günü Tek Düzen Muhasebe Sisteminden alinacaktir. Toplam Tahakkuk verileri, ilgili saymanlik tarafindan kurumun tahakkuk verileri Tek Düzen Muhasebe sistemine girildikten sonra, Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplanmadan önce Tek Düzen Muhasebe sisteminden alinacaktir. Finansal Degerlendirme Katsayisi Ek Ödeme Döner Sermaye Komisyonu toplantisindan önce kesinlestirilir. Saglik hizmeti sunumuna yeni baslayan kurumlarda, hizmet sunumunun basladigi tarihten itibaren 12 ay boyunca finansal degerlendirme katsayisi (0) olarak kabul edilir.

Diger Hükümler

Madde 14-

(1) Baskanlikça belirlenecek usul ve esaslar uyarinca gerekli sartlari karsilayanlara Bakanlikça “Hizmet Kalite Belgesi” verilir. Ayrica, talep edilmesi halinde diger kamu, üniversite ve özel saglik kurumlari da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açisindan degerlendirmeye tabi tutulabilir.

(2) Kurum ve kuruluslarda performans yönetimi ve kalite gelistirme çalismalari çerçevesinde norm birligi saglanmasi, kaynaklarin etkili kullanimi ve Bakanlikça belirlenen hedefler ile uyumun saglanmasi amaciyla kurum ve kuruluslarin diger belgelendirme çalismalarina baslayabilmeleri için belgelendirme çerçevesinde alacaklari her türlü egitim, danismanlik ve belgelendirme hizmetleri ile belge yenileme hizmetleri Baskanliktan alinacak izne tabidir.

(3) Yönerge kapsaminda “kurumsal performans katsayisinin” tespitine iliskin tüm islemler, bir sonraki dönemin ilk ayinin son gününe kadar tamamlanir.

GEÇICI MADDE 1- (1) 2011 yili ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayisi ve 112 hizmet kalite katsayisi tespitine esas HKS degerlendirmesi yapilmaz. 2011 yili ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayisi ve 112 hizmet kalite katsayisi (1) olarak kabul edilmek suretiyle kurumsal performans katsayilari hesaplanir.

(Ek:31/01/2012-4565, 4. Md.) GEÇICI MADDE 2- (1) Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanelerinde 2012 yili birinci dönemi için kullanilacak kurumsal performans katsayisi hesaplamasinda; memnuniyet katsayisi hesaplanmaz ve memnuniyet Katsayisi (1) olarak, veri izleme katsayisi parametrelerinden memnuniyet anket sonuçlarinin gönderim puani hesaplanmaz ve memnuniyet anket sonuçlarinin gönderim puani (0,3) olarak esas alinarak hesaplama yapilir.

(2) Ruh Sagligi ve Hastaliklari Hastanelerinde 2012 yili ikinci dönemi için, Bakanlikça yayinlanacak olan memnuniyet anketlerinin 01/03/2012 tarihinden itibaren uygulanmasi suretiyle 2012 yili Mart, Nisan Mayis ve Haziran aylarina iliskin yapilan anket puanlari dogrultusunda memnuniyet katsayisi hesaplanir.

Yürürlükten kaldirilan Hükümler

Madde 15- (1) 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayili Makam Onayi ile yürürlüge konulan “Saglikta Performans ve Kalite Yönergesi” ve ekleri ile bu yönergeye istinaden yayimlanan genelge ile genel yazilar 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldirilmistir.

Yürürlük

Madde 16- (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde; diger maddeleri ise 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bakan Onayi ile yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Saglik Bakani yürütür.

Ekler:

Ek 1. Hastane Hizmet Kalite Standartlari

Ek 2. ADSM Hizmet Kalite Standartlari

(Degisik:31/01/2012-4565, 3. Md.) Ek 3. Veri Izleme Indikatör Seti

Ek 4. 112 Hizmet Kalite Standartlari

Ek 5. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi

Ek 6. Finansal Degerlendirme Göstergesi

Ek 7. Belgelendirme Izin Talep Formu