Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
13 Ocak 2021

Kalite Yönetim Birimi

 

Dt.Meltem ÇAVUŞOĞLU

Başhekim

Ercan ÖZEN

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

 
Emre İSMAİLOĞLU
 
Kalite Direktörü