Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi
08 Eylül 2022

Kalite Yönetim Birimi

 

Dt.Meltem ÇAVUŞOĞLU

Başhekim

İhsan TETİK

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

 
Emre İSMAİLOĞLU
 
Kalite Direktörü